Misyonumuz Vizyonumuz Geri

MİSYONUMUZ


Enerjinin taşınmasında, yeni teknoloji ve stratejiler geliştirerek sektörümüzde her yönüyle lider bir dünya markası olması amacı doğrultusunda;

Tüm çalışanlarımızın memnun edilmesini ön koşul olarak görerek. Müşterilerimizi birer pay sahibi olarak benimseyerek kalitenin ve sürekliliğin gereksinimini birlikte başarabilmektir.

Tüm çalışanlarımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak gerekli bütün önlemleri almak. Kalite, Çevre ve İSG mevzuatlarına uymayı, iş kazaları, meslek hastalıkları ve Çevre kirliliğini önlemeyi bir ilke olarak kabul etmek.

Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak,  ürün ve sistem kalitesinde verimlilik ve karlılığı artırmaktır.

Etik değerlere ve yasalara bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürmek.

İç kaynağımız olan çalışanlarımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası standartların gereklerini yerine getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştirileceğimizi taahhüt ederiz.


VİZYONUMUZ


Şirket politikamız;

Sahip olduğu değerleri koruyan, kurumsal yapıyı ön planda tutarak büyüyen, yurtiçi ve yurtdışında rekabet gücüne sahip bir marka haline gelebilmektir.

Müşterilerimize kaliteli ürün ve üstün hizmet sunabilmek için, her türlü kaynağı daha etkin ve verimli kullanarak, ARGE yatırımları yapmak koşuluyla yeni ürünler geliştirerek ülke ekonomisine fayda sağlamaktır